cmimet e trajnimeve

Rrobaqepësi

1 Certifikatë

8 orë akademike në javë

Kohëzgjatja 9 muaj

Marrja Masave

Konstruktim dhe modelim

Proceset ndërfazore në rrobaqepësi

Konfeksionimin e fundave, fustanave, vello, pantollonave, këmisha, sako, dhe pallta

Proceset përfundimtare në rrobaqepësi (finesa)

Praktikë e vazhdueshme

120€ / muaji

Totali 1080 euro

Modelist

1 Certifikatë

8 orë akademike në javë

Kohëzgjatja 3 muaj

Dizajnimi dhe konstruktimi veshjeve

Skica estetike dhe teknike

Teknologji e veshjes

Krijimi dhe përdorimi i patronave (Shabllonave)

Modelim në kukull (Molazh)

Konvertimi shabllonave (Korseta)

140€ / muaji

Totali 420 euro

Modelist & Rrobaqepësi

E Rekomanduar

2 Certifikata

8 orë akademike në javë

Kohëzgjatja 12 muaj

Gjithcka cfarë përfshihet në pakon Rrobaqepësi dhe Modelistit

Moduli teorik dhe praktik

Dizajn, skicim, modelim, patrona (Shabllona)

Aftësim në perdorimin e makinave dhe mjeteve të punës

Praktikë në matje, prerje, dhe qepje

120€ / muaji

Totali 1440 euro

pyetjet më të shpeshta