Planprogrami Trajnimeve

Arnisa Fashion me përvojë shumë vjecare në fushen e dizajnit dhe rrobaqepësisë ofron trajnime përmes standardeve më të larta të punës, mjeteve dhe teknikave të fundit dhe më moderne.

Shiko PrograminShiko Cmimin

akredituar nga akk

dizajn mode

rrobaqepësi

380 orë akademike

2 certifikata

teori dhe praktikë

akredituar nga akk

dizajn mode

rrobaqepësi

180 orë akademike

2 certifikata

teori dhe praktikë

Programi Trajnimeve

Dizajn Mode & Rrobaqepesi

Trajnimet per rrobaqepesi dhe modelist perfshijne komplet plan programin e trajnimeve, duke u pasiur keshtu edhe me dy certifikata te ndryshme, perfshire edhe ate plotesuese, te cilat jane te njohura brenda dhe jashte vendit,

Moduli teorik dhe praktik

Praktikë në matje, prerje, dhe qepje

Modelim në kukull (Molazh)

Aftësim në perdorimin e makinave dhe mjeteve të punës

Dizajn, skicim, modelim, patrona (Shabllona)

Praktikë Krijimi dhe përdorimi i patronave (Shabllonave)e vazhdueshme

Praktikë në matje, prerje, dhe qepje

Krijimi dhe përdorimi i patronave (Shabllonave)

2 Certifikata

Dy certifikata për dizajn mode dhe rrobaqepësi

380 orë

380 orë akademike në total

12 muaj

Kohëzgjatja totale trajnimeve

17 kredi

Përfitoni 19 kredi akademike

Trajnimet në Rrobaqepësi

Ju do të jeni në gjendje të modeloni dhe të qepni cdo lloj të veshjeve, përfshirë këtu veshjet solmne (fustana, vello) apo edhe veshje ditore sic janë pantollonat, palltot,sakot, këmishat dhe veshje tjera të thjeshta dhe komplekse.

Marrja Masave

Konstruktim dhe modelim

Proceset përfundimtare në rrobaqepësi (finesa)

Proceset ndërfazore në rrobaqepësi

Konfeksionimin e fundave, fustanave, vello, pantollonave, këmisha, sako, dhe pallta

Praktikë e vazhdueshme

1 Certifikatë

1 certifikatë shtetërore në rrobaqepësi

260 orë

260 orë akademike në total

9 muaj

Kohëzgjatja totale trajnimeve

11 kredi

Përfitoni 13 kredi akademike

Trajnimet në Dizajn Mode

Aftësohuni në cdo aspekt sa i përket dizajnit dhe modelimit përfshirë këtu vizatimin, skicimin, kontruktimin, mjetëve të punës, teorisë dhe shumë njohuri tjera sa i përket industrisë së modës.

Dizajnimi dhe konstruktimi veshjeve

Skica estetike dhe teknike

Modelim në kukull (Molazh)

Teknologji e veshjes

Krijimi dhe përdorimi i patronave (Shabllonave)

Konvertimi shabllonave (Korseta)

1 Certifikatë

1 certifikatë shtetërore në Dizajn Mode

120 orë

120 orë akademike në total

3 muaj

Kohëzgjatja totale trajnimeve

6 kredi

Përfitoni 6 kredi akademike

arnisa fashion logo

Akredituar nga AKK për modelist dhe rrobaqepësi

Jemi institucioni i vetëm në rajonin e Dukagjinit që jemi të akredituar nga Auteriteti Kombëtarë i Kualifikimeve(AKK), duke ofruar kështu certifikata të njohura brenda dhe jashtë vendit.

Më shumë rreth AKK